Blog

5 sterke argumenten om uw directeur te overtuigen van legatenfondsenwerving De meeste goede doelen en non-profits investeren niet of te weinig in legatenfondsenwerving. Vaak omdat iemand binnen de organisatie het potentieel niet ziet; of omdat men het moeilijk vindt om over de dood te praten en tegelijk geld te vragen. Laat legatenfondsenwerving niet langer aan toeval of geluk over. Overtuig uw directeur, uw raad van bestuur en al uw collega’s met 5 sterke argumenten. Start vandaag nog met legatenfondsenwerving om er een échte inkomstenbron van te maken. 30.08.2022 Strategie Trends Heeft legatenfondsenwerving nog zin, zonder duolegaat? Als partner van verschillende goede doelen in het begeleiden van legatenfondsenwerving, voelt WILL zich genoodzaakt enkele belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij het artikel “Goede doelen krijgen veel minder erfenissen sinds fiscaal achterpoortje gesloten is" (13/05/22, VRT NWS). 17.05.2022 Strategie Trends Heeft uw organisatie al een rode draad? Een onmisbaar element in uw legatenstrategie is een brochure. Hét uitstalraam van uw organisatie. Hoe komt zo’n brochure tot stand? Welk denkwerk zit erachter? Annelies, onze vaste Designer, wandelt met u door de visuele kant van het proces. Uw organisatie heeft al een missie en een visie – maar ze verdient ook een rode draad. 04.05.2020 Strategie Lay-out Hoe zit dat nu, met het duolegaat in Vlaanderen? Het nieuws sloeg vorig jaar in als een bom. De Vlaamse Overheid wil het erfrecht grondig hervormen. En ze wil daarbij komaf maken met het succesvolle duolegaat. Intussen rijst er fel protest vanuit de goede doelen ... 29.01.2020 Strategie Voorspel de toekomst: de legatenmarkt in Vlaanderen (2/2) Vóór ik in detail inga op de sector die in Vlaanderen de meeste erfenissen krijgt, geef ik u nog een laatste cijfer om te bewijzen dat dit het ideale moment is om te investeren in legatenfondsenwerving.   27.05.2019 Strategie Trends Voorspel de toekomst: de legatenmarkt in Vlaanderen (1/2) In deze blogpost zondig ik tegen de regels van de fondsenwerving. Want één van de eerste lessen die je als fondsenwerver krijgt, is: "Praat niet over cijfers en statistieken. Je verhaal moet emotioneel zijn. Mensen worden niet geraakt door getallen". En toch wil ik even stilstaan bij recente cijfers uit de legatenfondsenwerving in Vlaanderen. 06.05.2019 Strategie Trends Kwaliteit of kostprijs: wat primeert voor een legatengids? Als production manager merk ik een duidelijk verschil tussen klassieke fondsenwerving en fondsenwerving voor legaten. Dat laatste is qua filosofie duurzamer. En dat moet ook naar voren komen in de aanpak, en vooral: in de uitwerking ... 22.04.2019 Strategie Lay-out Productie Wat fondsenwerving kan leren van reclame De reclamewereld kan heel wat opsteken van de wereld van de fondsenwerving. Resultaatgedreven denken, om maar iets te noemen: een meer dwingend besef om al die mooie imagoverhalen ook om te zetten in cijfers. Maar net zo goed kan (legaten)fondsenwerving iets leren van de reclame... 21.03.2019 Strategie Het D-woord: wat doen we ermee? Wat doe je met een geladen woord dat de essentie is van je hele opzet, maar wat niemand motiveert om actie te ondernemen? Simpel, je schuift het aan de kant en ruilt het in voor iets veel sterkers ... 22.01.2019 Strategie Copywriting